Ломоносов Михайло Васильович народився в 1711 році в селі Денисівка, в сім’ї державного селянина-помора. Хлопчик ріс в суворих умовах, рано почав допомагати батькові. Мати померла, коли Ломоносову було 9 років. Він рано навчився грамоті: першими його книгами стали граматика Смотрицького і арифметика Магницького. З дитинства у Ломоносова з’явилося усвідомлення того, що потрібно вчитися і займатися наукою.

Пристрасть до науки і книг змусила Ломоносова втекти з дому. У 1730 році він відправився до Москви разом з караваном з рибою. У 1711 році пішов вчитися в Московську слов’яно-греко-латинську академію, де пробув 5 років. У 1736 році трьох найбільш здібних учнів, у тому числі і Ломоносова, відправили до Німеччини вивчати фізику, філософію і хімію. Там він прожив близько 5 років, отримавши великі пізнання в багатьох галузях науки.

У 1741 році Ломоносов приїхав назад до Росії, де його призначили ад’юнктом хімії. З 1745 Ломоносов став першим російським професором. Одночасно вчений займався різними дослідженнями в галузі фізики, хімії, математики, техніки та інших наук. Він поклав початок науці про скло, будовою матерії, дав визначення фізичної хімії. Крім точних наук, Ломоносов займався також філологією. У 1755 році написав “Російську граматику”, в якій викладалися норми російської літературної мови. Інші філологічні праці вченого – “Про користь книг церковних в російській мові”, “Лист про правила російського віршування”, “Коротке керівництво до красномовства”. Ломоносов вважається також одним з видатних російських поетів-просвітителів. Їм було написано кілька філософських од і покладено початок сіллаботоніческому віршування.

Ломоносов цікавився історією, написав кілька праць з давньої історії, зробив зауваження на книгу Міллера “Сибірська історія”, створив свою історичну концепцію, яка сперечалася з норманської теорією.

У 1763 році вчений написав працю “Перші підстави металургії, або рудних справ”, де були розглянуті властивості металів, їх класифікація, закладені основи хімічної мови. Писав підручники з хімії та металургії. У 1755 році Ломоносов приступив до проекту Московського університету, склав навчальну програму.

Михайло Васильович Ломоносов був членом кількох академій наук. На його честь назвали Московський університет, місто Ломоносов, Золоту медаль за дослідження в області хімії. Ломоносов помер в 1765 році і похований в Некрополі Санкт-Петербурга.